BETINGELSER

Betingelser og vilkår for brugen af GROO-app og GROO.dk tilhørende Loyalty Clockwork ApS.

Opdateret d. 28. november 2018. Vers. 1.3.

1. INTRODUKTION

Loyalty Clockwork ApS udbyder en online service, hvor Brugere kan registrere sig og ved køb i butikker tilmeldt Loyalty Clockwork ApS’ online service, kan optjene bonus ved køb af varer/tjenesteydelser hos affilierede butikker der er tilmeldt hos Loyalty Clockwork ApS. Brugeren har endvidere mulighed for at optjene yderligere kredit ved at se reklamer via GROO-appen.

Disse vilkår og betingelser danner grundlaget for dine (herefter ”Brugeren”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af Loyalty Clockwork ApS’ services GROO-app (app på mobile enheder) og GROO.dk (samme tjeneste på internettet) (herefter samlet benævnt ”GROO”).

Brugeren bedes venligst sikre, at Brugeren har læst og forstået nedenstående vilkår og betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem GROO og Brugeren. Når Brugeren registrerer sig som bruger hos GROO, indvilliger Brugeren i at være bundet af vores vilkår og betingelser, samt at Brugeren har forstået sine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af GROO.

Ved tilmelding til GROO kan Brugeren registrere betalingskort med angivelse af kortets nummer, samt Brugerens mobiltelefonnummer og e-mail adresse. Såfremt betalingskortet udløber eller Brugeren ønsker at tilmelde andre betalingskort eller Brugerens kontaktoplysninger i øvrigt ændres, sørger Brugeren selv for at opdatere sine oplysninger hos GROO.

Såfremt Brugeren behøver yderligere information i henhold til denne aftale, GROO’s services eller har andre spørgsmål, der ønskes besvaret vedrørende registrering, kontakt da venligst groo@groo.dk.

GROO er et loyalitetsprogram med markedsføringsplatform for de deltagende butikker. Butikkerne fastsætter ved indgåelse af aftale en bonus-procentsats, som tilgodeser Brugeren en bonus efter en gennemført transaktion. Brugerne kan se bonus-procentsatserne og deres optjente saldo både i appen og på hjemmesiden.

GROO’s Brugerne har mulighed for at bruge saldo til betaling af deres telefonregning ved Hi3G Danmark A/S(samt filialer) eller køb af produkter eller tjenester i GROO’s in-app store.

Brugerens saldo, som kan ses øverst til venstre i GROO-appen, er ikke et indestående eller tilgodehavende hos GROO eller hos de tilmeldte butikker. Der opnås først et reelt tilgodehavende hos GROO fra det øjeblik Brugeren bruger saldo helt eller delvist mod telefonregning eller køber et produkt eller en tjeneste i GROO’s in-app store.

2. REGISTRERING

GROO har indgået aftale med nærmere bestemte virksomheder, der fremgår i app og på hjemmeside, hvor Brugeren kan få bonus ved køb foretaget af Brugeren via det betalingskort der er tilmeldt GROO. Ved Brugerens betaling med betalingskort i butikker, som er registreret hos GROO, optjenes ret til bonus i henhold til den procentsats, som den enkelte butik har fastsat ved indgåelse af aftale med GROO.

Ved Brugerens registrering og tilmelding til GROO gives adgang til muligheden for at opnå bonus i butikker, der har tilmeldt sig GROO.

Brugeren skal være minimum 16 år og bosiddende i Danmark, før Brugeren kan bruge GROO til at optjene bonus. Tilmelding sker gennem GROO, hvor Brugeren skal afgive en række oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med oprettelsen af Brugeren og benyttelsen af GROO. Alle oplysninger, Brugeren afgiver, skal være korrekte og derfor hverken misvisende eller usande. Brugeren er selv ansvarlig for at informationerne, der bliver givet til os, (herunder bank- og betalingskortoplysninger samt mailadresser) er opdaterede og korrekte.

Brugeren accepterer at oplyse fornavn, efternavn, køn, mail, telefonnummer, fødselsdato, postnummer, betalingskortets kortnummer og udløbsdato.

Såfremt Brugerens kontakt-, bank-, kortoplysninger eller andre relevante informationer ændres, er Brugeren forpligtet til at oplyse GROO herom snarest muligt. Alle vores gyldigt registrerede brugere skal være kortholdere på registrerede betalingskort.

Tilmelding til GROO omfatter en personlig konto, hvor der kan tilmeldes betalingskort, et mobiltelefonnummer og en mail. Disse bruges til automatisk identifikation af Brugeren og Brugerens saldo i form af bonus ved køb foretaget i såvel fysiske som online butikker tilmeldt GROO’ services.

Som bruger accepterer jeg hermed, at mit betalingskort tilmeldes loyalitetsprogrammet GROO, og at mit kortnummer gives til Nets Denmark A/S. Jeg accepterer endvidere, at Nets Denmark A/S behandler oplysninger om hvor, hvornår og for hvilket beløb jeg har brugt mit betalingskort med henblik på at beregne min GROO bonus. Oplysninger om, hvad jeg har købt, bliver ikke behandlet. De processerede oplysninger udveksles med GROO. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.

GROO er ikke part i de transaktioner og køb Brugeren foretager for at optjene bonus. Disse er separate aftaler mellem Brugeren og forretningen. GROO har derfor intet at gøre med, hvilke varer Brugeren erhverver hos vores partnere, hvorfor vi intet ansvar påtager os herfor, herunder ansvar for kvaliteten, kvantiteten og/eller sikkerheden. Vi anbefaler, at Brugeren foretager de fornødne undersøgelser, inden Brugeren beslutter sig for at købe produktet eller servicen af virksomheden, såvel i fysiske som online butikker.

3. OPTJENING AF BONUS

Ved anvendelse af betalingskort tilmeldt GROO til køb af varer i butikker, der har indgået aftale med GROO, optjener Brugeren bonus.
Ved Brugerens køb af varer i tilmeldte butikker, betaler Brugeren den fulde pris for varen. Efterfølgende tilskrives den optjente bonus, efter nærværende aftalte betingelser, Brugerens personlige konto hos GROO.

Optjeningen af bonus forudsætter, at Brugeren er oprettet hos GROO på tidspunktet for købet, at GROO modtager bekræftelse fra den affilierede partner eller dennes agent om, at Brugerens transaktion er gyldig, og er gennemført korrekt. Optjeningen forudsætter endvidere, at butikken afregner den med GROO aftalte cashback.

Brugeren har i begrænset omfang mulighed for at indsamle yderligere kredit ved at se reklamer i GROO-appen. Disse kreditter afregnes og tilgængeliggøres så snart reklamen er færdig.

4. BRUG AF BONUS

Bonus vil blive beregnet efter den fastlagte procentsats der er aftalt mellem den tilmeldte forretning og GROO. GROO kan ikke drages til ansvar for fejl i beregningen af kundens samlede bonus. Såfremt der er uoverensstemmelser kontakt venligst vores kundeservice på kundeservice@groo.dk for nærmere afklaring.

Optjente kreditter kan anvendes til at nedbringe udestående hos tredjepart telekommunikationsselskab eller til køb af varer/tjenester i GROO’s in-app store(se afsnit 8).

5. PRIS

Såfremt Brugeren er registreret abonnent hos Hi3G Danmark A/S, samt filialer, er det gratis at være medlem hos GROO.

Hvis Brugeren ikke er registreret abonnent hos Hi3G Danmark A/S, samt filialer, fratrækkes 5 GROO-kroner per måned, såfremt der er en tilstrækkelig saldo.
Der trækkes ikke penge på det tilmeldte betalingskort og/eller bankkonto.

Ved gennemført transaktion hos en forretning, der er registreret partner hos GROO, opkræver vi 10% af hvert bonus som et servicegebyr. (Eksempel: Brugeren køber for kr. 100,- og forretningen tilbyder 10% i bonus (kr. 10). Brugeren vil da modtage kr. 9 og kr. 1 tilskrives GROO i administration-, transaktions- og servicegebyr.

SnapADs (se reklamer og bliv belønnet): For hver reklame Brugeren ser, modtager denne en SnapAD-belønning af varierende størrelse. GROO tilskrives servicegebyr på 30% af belønningen.

6. RETTIGHEDER

Brugeren er indforstået med, at alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder i relation til GROO er ejet og/eller licenseret til GROO. Brugeren har derfor ikke ret til at kopiere nogen information, billede, logoer, tekst eller ikoner fra GROO.

Kommentarer og andet materiale offentliggjort på GROO af tredjepart, er ikke beregnet som en vejledning/opfordring/forslag til, hvad Brugeren skal have tillid til. GROO frasiger sig derfor ethvert ansvar, der måtte opstå i forbindelse med besøgendes tiltro til kommentarer og andet materiale på GROO. Det samme gør sig gældende for alle, der måtte være informeret om indholdet af GROO.

GROO tilstræber konstant at opdatere informationer på GROO, samt at tilbyde servicen 24 timer i døgnet, men der kan muligvis opstå perioder, hvor servicen er forsinket, offline eller underkastet rutinemæssig vedligeholdelse. GROO påtager sig derfor ikke ansvaret for tilgængeligheden af GROO eller servicen. GROO vil dog bestræbe sig på, at informere Brugeren bedst muligt, såfremt vi på forhånd kan forudsige ovenstående.

Ved registrering hos GROO accepterer Brugeren brug af cookies. Disse gemmes på brugerens computers harddisk og kan skaffe GROO oplysninger om brugerens færden på GROO. Dette hjælper med at levere en forbedret og individualiseret tjeneste, bl.a. ved at huske Brugerens login-oplysninger, så Brugeren ikke skal indtaste dem hver gang, der logges ind.

Denne aftale medfører ingen overgang af immaterielle rettigheder. Brugeren har alene ret til at bruge app og hjemmesiden tilhørende GROO i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for brug. Retningslinjerne fremgår på hjemmesiden. GROO ejer al software, databaser, grafik, billeder, tekster, logoer og alt hvad der fremgår på GROOs hjemmesider og applikationer.

7. PRIVATLIVSPOLITIK OG PERSONDATA

GROO understreger, at al håndtering og bearbejdning af personoplysninger vil blive udført i henhold til Persondataloven og øvrig til enhver tid gældende dansk lovgivning.

GROO kræver, at Brugeren accepterer cookies på dennes computer eller mobile enhed. Ved tilmelding til GROO accepterer Brugeren brug af cookies.

Ved at bruge GROO accepterer Brugeren, at GROO må videregive Brugerens oplysninger til GROO’s samarbejdspartnere. Det skal understreges, at det alene er GROO og den respektive forretning, hvor køb er foretaget, som har adgang til de af Brugeren oplyste informationer ved tilmelding til GROO, samt købsdata.

GROO vil i tvivlstilfælde altid forsøge at kontakte Brugeren på mail først, men GROO kan være nødsaget til at kontakte Brugeren ved hjælp af det af Brugeren øvrigt oplyste kontaktkanaler.

Alle login-, bank-, kortoplysninger der er oplyst til GROO vil blive gemt sikkert og i overensstemmelse med Persondatalovens afsnit IV om sikkerhed. Disse data vil under ingen omstændigheder bliver videregivet.

GROO opbevarer ikke, og har ikke adgang til, Brugerens kortdetaljer. Brugerens kortnummer, som opgives ved tilmelding, opbevares i et PCI DSS certificeret miljø. Alle data, der opbevares eller transmitteres, er 256 bit krypteret.

GROO har adgang til de første 6 cifre af betalingskortets kortnummeret samt de sidste 4 cifre af kortnummeret, således at Brugeren kan få slettet sit betalingskort fra GROO’s system, såfremt dette måtte være ønsket af Brugeren. I øvrigt fremgår de første 6 cifre og sidste 4 cifre af kortnummeret på enhver kvittering, som en butiksejer får efter Brugerens køb i en butik. GROO har også adgang til betalingskortets udløbsdato, hvilket udelukkende bruges til at minde Brugeren om, at det pågældende betalingskort er ved at udløbe, og også som en del af dublikeringstjek.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, proportionelt og rimeligt, og hvis der er et konkret formål med dette. GROO har brug for at behandle oplysninger om Brugeren i forbindelse med dit køb til følgende formål:
a. For at kunne kommunikere med Brugeren via Kundeservice, ved køb af produkter og ved reklamation og returnering og for at registrere om Brugeren modtager og åbner de mails, vi fremsender, sidstnævnte med henblik på løbende opfølgning på om mailadressen er aktiv og som dokumentation for, at Brugeren modtager og åbner vores mails.
b. For at kunne markedsføre produkter, konkurrencer, tilbud, reklamer eller anden information om GROO og andre ydelser, som udbydes af os eller vores samarbejdspartnere via vores netværk og systemer, i det omfang Brugeren har anmodet herom.
c. For at anvende dataene til statistik og analyseformål, med henblik på at kunne udvikle, teste og forbedre GROO’s produkter og tjenester og de platforme, som stilles til rådighed.

Det er et krav, at behandling af personoplysninger skal ske med et lovligt behandlingsgrundlag. GROO’s behandling af dine personoplysninger foretages med følgende behandlingsgrundlag:

Hvis Brugeren fortryder samtykke, kan Brugeren til enhver tid vælge at trække det tilbage ved at kontakte GROO’s kundeservice via kundeservice@groo.dk.

De personoplysninger, som GROO registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. GROO vil behandle følgende kategorier af personoplysninger om Brugeren: De kategorier af personoplysninger, som vi behandler om dig til de formål, som er angivet tidligere i afsnittet, er identifikationsoplysninger og udstyrs-oplysninger (såsom CPR-nummer, navn, mailadresse, adresse, telefonnummer, type af mobiltelefon eller hardware).

GROO sikrer, at samarbejdspartnere, har de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til håndtering af personoplysninger. GROO kræver, at virksomheder, som får adgang til og behandler Brugerens personoplysninger på GROO’s vegne, altid skal indgå en databehandleraftale med GROO.

Brugerens personoplysninger bliver kun behandlet af GROO så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde de lovmæssige forpligtelser, som GROO er underlagt, derefter slettes eller anonymiseres dine personoplysninger.

Brugeren har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om indsigt i de personoplysninger GROO behandler. Endvidere har Brugeren når en række forhold gør sig gældende, ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger, at anmode om, at behandlingen af
personoplysningerne begrænses, at få slettet personoplysninger, når behandlingen ikke længere er nødvendig til at opfylde formålet.

Brugeren kan klage til Datatilsynet, hvis denne mener, at personoplysningerne behandles i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Brugeren finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle personoplysninger er sikret mod uvedkommendes adgang.Selskabet opbevarer Brugerens data sikkert, men ukrypteret. Oplysninger transmitteres via krypterede kommunikationslinjer, internt via Virtual Private Network (VPN) og eksternt ved brug af Secure Sockets Layer (SSL) kryptering.

8. KØB AF PRODUKTER I IN-APP STORE

Brugeren skal være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Danmark (ekskl.Grønland og Færøerne) for at kunne foretage et køb hos GROO. Alle aftaler indgås på dansk.

Alle oplyste priser i GROO’s in-app store er inkl. 25% moms.

Brugeren kan betale med GROO-kroner, samt det primære betalingskort tilknyttet i GROO-appen, værende Dankort, VisaDankort, Visa Electron eller Mastercard.
Såfremt der ikke er tilstrækkelig saldo i appen til at gennemføre købet, vil Brugeren kunne betale det restbeløb via dennes primære tilknyttede betalingskort.

Vi sender varer med almindelig post og bestræber os på at levere Brugerens vare(r) indenfor 3-5 hverdage. Vi leverer kun til adresser i Danmark og Sverige, ikke til Grønland, Færøerne og andre lande. Levering til Brugerens nærmeste posthus er gratis. Levering til din hjemmeadresse koster 19 kr.

I forbindelse med køb af et produkt i GROO’s in-app store, vil GROO behandle en række af Brugerens personoplysninger og videregive dine data til tredjeparts samarbejdspartner. Udgangspunktet for behandlingen af persondata i forbindelse med brugerens køb af varer er, at GROO er dataansvarlig, idet det er GROO, der beslutter til hvilke formål og med hvilke
hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske i forbindelse med Brugerens køb. Spørgsmål, om hvordan GROO behandler Brugeres personoplysninger, skal stilles til GROO via kundeservice@groo.dk.

Brugeren har ret til, uden begrundelse, at fortryde købet inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor brugeren modtager varen/varerne.
Brugeren skal informere os, hvis brugeren vil gøre brug af fortrydelsesretten.
Vi foretrækker, at brugeren sender en mail til kundeservice@groo.dk.
Brugeren skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Ved brug af fortrydelsesret, refunderer GROO alle betalinger modtaget fra Brugeren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor GROO har modtaget Brugerens meddelelse. GROO kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil GROO har modtaget varen/varerne retur, eller brugeren har fremlagt dokumentation for returnering, alt efter hvad der sker tidligst. Vi tilbagebetaler med samme betalingsmiddel, som brugeren benyttede ved købet. Brugeren pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Brugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varen/varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, den/de fungerer på.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse ved køb af hardware, og brugeren har 2 års reklamationsret på alle varer købt hos GROO i henhold til købeloven. Det betyder, at brugeren enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation og under forudsætning af at reklamationen er berettiget. Fristen regnes fra den dag, brugeren modtager varen, og brugeren skal reklamere indenfor rimelig tid, efter at brugeren opdager fejlen eller manglen.

9. MARKEDSFØRING

Brugeren accepterer, at modtage reklamer, mail, sms og push-meddelelser fra GROO og fra de respektive Butikker via GROO.

Den markedsføring, som Brugeren accepterer at modtage, er eksempelvis, men ikke begrænset til:
Notifikationer fra GROO vedrørende Brugerens optjening af bonus, kvitteringer samt andre meddelelser vedrørende Brugerens konto hos GROO og som sendes via mail, nyhedsbeskeder via app, push-meddelelser til mobile enheder, sms meddelelser og markedsføring kan til enhver tid frameldes.

Brugeren accepterer at modtage markedsføring i GROO (i appens nyhedsfeed) fra de tilmeldte forretninger. Markedsføringen kan til enhver tid frameldes.

Brugerens telefonummer og mail vil på intet tidspunkt blive udleveret til tredjemand uden accept.

10. ANSVAR

GROO vil efter bedste evne sikre, at Brugeren har mulighed for løbende at se sin bonus, når Brugeren har handlet i affilierede forretninger. Så længe nærværende aftale er i kraft og frem til en måned efter opsigelsen, forpligter GROO sig til at opbevare data, således at Brugeren har adgang til disse via selskabets hjemmeside og applikationer.

GROO fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. I øvrigt reguleres ansvaret i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

GROO er kun ansvarlig over for Brugeren for den optjente cashback, i det omfang GROO modtager bonus fra den pågældende Butik, som Brugeren har handlet hos. I tilfælde af Butikkens konkurs eller betalingsudygtighed forpligter GROO sig til at søge beløbet inddrevet.

11. OPSIGELSE AF AFTALE

Brugeren kan når som helst og uden varsel opsige nærværende aftale. Brugeren kan opsige aftalen ved at kontakte GROO på kundeservice@groo.dk.

Brugeren kan afmelde betalingskort via appen eller ved at logge ind på www.groo.dk og gå til ”Min konto” og klikke på det betalingskort, som skal afmeldes. Kortet vil med det samme blive slettet for bestandigt og kan ikke genkaldes, medmindre Brugeren tilmelder kortet på ny.

GROO kan opsige aftalen uden varsel når: Brugeren har været inaktiv i en periode, der overstiger 12 måneder. NB: GROO vil på bedste vis forsøge at kontakte Brugeren, således at evt. kvalificeret bonus kan rekvireres af Brugeren.

GROO kan endvidere opsige aftalen uden varsel, såfremt væsentlige grunde taler herfor, herunder at GROO vælger at nedlægge sin tjeneste.

Såfremt der sker en væsentlig misligholdelse af kontrakten, eller af den ene parts forpligtelser over for den anden part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: Brugeren har gjort urimelig eller bedragerisk brug af den service, GROO stiller til rådighed, for eksempel brugt en uautoriseret betalingsmetode eller på urimelig måde udnyttet et tilbud fra en Butik tilknyttet GROO.
Eller hvis Brugeren har givet GROO falske, misvisende eller usande informationer.

12. ÆNDRING AF AFTALE

GROO kan ændre nærværende betingelser. Dette kan ske som følge af en ændring af vores tjenester eller de vilkår, hvorpå GROO service stilles til rådighed for Brugeren. Eventuelle ændringer i denne aftale, vil blive gjort tilgængelig for Brugeren via vores website og meddelt Brugeren via e-mail. Disse ændringer vil træde i kraft 30 dage efter, at de er fremsendt til Brugeren.

Andre ændringer af GROO kan offentliggøres som en meddelelse på hjemmesiden. Meddelelsen om ændrede vilkår skal fremhæve de pågældende ændringer og Brugerens (kortindehaver) ret at opsige kontrakten gratis. Brugeren (kortindehaver) anses for at have accepteret ændringen, hvis Brugeren bruger kortet efter de nye vilkår er trådt i kraft.

Hvis brugeren ikke accepterer en ændring af vilkår, kan Brugeren opsige sin aftale med GROO.

13. TREDJEPART

Brugeren kan ikke overføre eller tildele sine forpligtelser i henhold til denne aftale til andre personer eller brugere uden vores skriftlige samtykke.

GROO kan overdrage sine forpligtelser i henhold til denne aftale til ethvert selskab uden varsel.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

Denne aftale er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist i forbindelse med denne aftale eller de tjenester, som er tilknyttet os eller vores virksomheder, skal afgøres af de ordinære domstole i Danmark.

Log in

Her kan du logge ind via email

Glemt adgangskode?

Hent ny adgangskode?

Hent

SMS kode verifikation

Ny bruger

Fortsætte

Betingelser og vilkår for brugen af GROO-app og GROO.dk tilhørende Loyalty Clockwork ApS

1. Introduktion

Loyalty Clockwork ApS udbyder en online service, hvor Brugere kan registrere sig og ved køb i butikker tilmeldt Loyalty Clockwork ApS’ online service, kan optjene kickback ved køb af varer/tjenesteydelser hos affilierede butikker der er tilmeldt hos Loyalty Clockwork ApS. Brugeren har endvidere mulighed for at optjene yderligere kredit ved at se reklamer via GROO-appen.

Disse vilkår og betingelser danner grundlaget for dine (herefter ”Brugeren”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af Loyalty Clockwork ApS’ services GROO-app (app på mobile enheder) og GROO.dk (samme tjeneste på internettet) (herefter samlet benævnt ”GROO”).

Brugeren bedes venligst sikre, at Brugeren har læst og forstået nedenstående vilkår og betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem Loyalty Clockwork ApS og Brugeren vedrørende brugen af GROO. Når Brugeren registrerer sig som bruger hos Loyalty Clockwork ApS, indvilliger Brugeren i at være bundet af vores vilkår og betingelser, samt at Brugeren har forstået sine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af GROO.

Ved tilmelding til GROO kan Brugeren registrere betalingskort med angivelse af kortets nummer, samt Brugerens mobiltelefonnummer og e-mail adresse. Såfremt betalingskortet udløber eller Brugeren ønsker at tilmelde andre betalingskort eller Brugerens kontaktoplysninger i øvrigt ændres, sørger Brugeren selv for at oplyse Loyalty Clockwork ApS, ved at opdatere sine oplysninger hos GROO.

Såfremt Brugeren behøver yderligere information i henhold til denne aftale, GROO’s services eller har andre spørgsmål, der ønskes besvaret vedrørende registrering, kontakt da venligst groo@groo.dk.

2. Om GROO

GROO er et loyalitetsprogram med markedsføringsplatform for de deltagende butikker. Butikkerne fastsætter ved indgåelse af aftale en bonus-procentsats, som tilgodeser Brugeren en kickback efter en gennemført transaktion. Brugerne kan se bonus-procentsatserne og deres optjente saldo både i appen og på hjemmesiden.

GROO’s Brugerne har mulighed for at bruge saldo til betaling af deres telefonregning ved Hi3G Danmark A/S(samt filialer) eller køb af produkter eller tjenester i GROO’s in-app store.

Brugerens saldo, som kan ses øverst til venstre i GROO-appen, er ikke et indestående eller tilgodehavende hos GROO eller hos de tilmeldte butikker. Der opnås først et reelt tilgodehavende hos Loyalty Clockwork ApS fra det øjeblik Brugeren bruger saldo helt eller delvist mod telefonregning eller køber et produkt eller en tjeneste i GROO’s in-app store.

3. Registrering

Loyalty Clockwork ApS har indgået aftale med nærmere bestemte virksomheder, der fremgår i app og på hjemmeside, hvor Brugeren kan få kickback ved køb foretaget af Brugeren via det betalingskort der er tilmeldt GROO. Ved Brugerens betaling med betalingskort i butikker, som er registreret hos Loyalty Clockwork ApS, optjenes ret til kickback i henhold til den procentsats, som den enkelte butik har fastsat ved indgåelse af aftale med Loyalty Clockwork ApS.

Ved Brugerens registrering og tilmelding til GROO gives adgang til muligheden for at opnå kickback i butikker, der har tilmeldt sig Loyalty Clockwork ApS.

Brugeren skal være minimum 16 år og bosiddende i Danmark, før Brugeren kan bruge GROO til at optjene kickback. Tilmelding sker gennem GROO, hvor Brugeren skal afgive en række oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med oprettelsen af Brugeren og benyttelsen af GROO. Alle oplysninger, Brugeren afgiver, skal være korrekte og derfor hverken misvisende eller usande. Brugeren er selv ansvarlig for at informationerne, der bliver givet til os, (herunder bank- og betalingskortoplysninger samt e-mail adresser) er opdaterede og korrekte.

Brugeren accepterer at oplyse fornavn, efternavn, køn, mail, telefonnummer, fødselsdato, postnummer, betalingskortets kortnummer og udløbsdato.

Såfremt Brugerens kontakt-, bank-, kortoplysninger eller andre relevante informationer ændres, er Brugeren forpligtet til at oplyse Loyalty Clockwork ApS herom snarest muligt. Alle vores gyldigt registrerede brugere skal være kortholdere på registrerede betalingskort.

Tilmelding til GROO omfatter en personlig konto, hvor der kan tilmeldes betalingskort, et mobiltelefonnummer og en mail. Disse bruges til automatisk identifikation af Brugeren og Brugerens saldo i form af kickback ved køb foretaget i såvel fysiske som online butikker tilmeldt Loyalty Clockwork ApS’ services.

Som bruger accepterer jeg hermed, at mit betalingskort tilmeldes loyalitetsprogrammet GROO, og at mit kortnummer gives til Nets Denmark A/S. Jeg accepterer endvidere, at Nets Denmark A/S behandler oplysninger om hvor, hvornår og for hvilket beløb jeg har brugt mit betalingskort med henblik på at beregne min GROO kickback. Oplysninger om, hvad jeg har købt, bliver ikke behandlet. De processerede oplysninger udveksles med Loyalty Clockwork ApS. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.

GROO er ikke part i de transaktioner og køb Brugeren foretager for at optjene kickback. Disse er separate aftaler mellem Brugeren og forretningen. GROO har derfor intet at gøre med, hvilke varer Brugeren erhverver hos vores partnere, hvorfor vi intet ansvar påtager os herfor, herunder ansvar for kvaliteten, kvantiteten og/eller sikkerheden. Vi anbefaler, at Brugeren foretager de fornødne undersøgelser, inden Brugeren beslutter sig for at købe produktet eller servicen af virksomheden, såvel i fysiske som online butikker.

4. Optjening af kredit

Ved anvendelse af betalingskort tilmeldt GROO til køb af varer i butikker, der har indgået aftale med Loyalty Clockwork ApS, optjener Brugeren kickback.

Ved Brugerens køb af varer i tilmeldte butikker, betaler Brugeren den fulde pris for varen. Efterfølgende tilskrives den optjente kickback, efter nærværende aftalte betingelser, Brugerens personlige konto hos GROO.

Optjeningen af kickback forudsætter, at Brugeren er oprettet hos GROO på tidspunktet for købet, at GROO modtager bekræftelse fra den affilierede partner eller dennes agent om, at Brugerens transaktion er gyldig, og er gennemført korrekt. Optjeningen forudsætter endvidere, at butikken afregner den med Loyalty Clockwork ApS aftalte cashback.

Brugeren har i begrænset omfang mulighed for at indsamle yderligere kredit ved at se reklamer i GROO-appen. Disse kreditter afregnes og tilgængeliggøres så snart reklamen er færdig.

5. Brug af kickback

Kickback vil blive beregnet efter den fastlagte procentsats der er aftalt mellem den tilmeldte forretning og Loyalty Clockwork ApS. GROO kan ikke drages til ansvar for fejl i beregningen af kundens samlede kickback. Såfremt der er uoverensstemmelser kontakt venligst vores kundeservice på kundeservice@groo.dk for nærmere afklaring. 

Såfremt Brugeren ændrer betalingskortoplysninger eller modtager nyt betalingskort, således at kortnummeret og/eller sikkerheds-informationerne er forældede og ikke korrekt registreret i GROO, er det Brugerens ansvar at informere GROO herom hurtigst muligt. Bliver disse informationer ikke opdaterede, vil Brugeren være ude af stand til at modtage kickback, indtil informationerne bliver opdaterede.

Optjente kreditter kan anvendes til at nedbringe udestående hos tredjepart telekommunikationsselskab eller til køb af varer/tjenester i GROO’s in-app store.

Såfremt der ikke er tilstrækkelige saldo til at gennemføre køb i in-app store, vil Brugeren kunne betale det resterende beløb ved køb via det tilknyttede betalingskort.

6. Pris

Såfremt du er registreret abonnent hos Hi3G Danmark A/S, er det gratis at være med i GROO.

Hvis du ikke er registreret abonnent hos Hi3G Danmark A/S, fratrækkes kr. 5 per måned via GROO-appen.

Ved gennemført transaktion hos en forretning, der er registreret partner hos Loyalty Clockwork ApS, opkræver vi 10% af hvert kickback som et servicegebyr. (Eksempel: Brugeren køber for kr. 1.000,- og forretningen tilbyder 10% i kickback (kr. 100). Brugeren vil da modtage kr. 90 og kr. 10 tilskrives Loyalty Clockwork ApS i servicegebyr.

SnapADs (se reklamer og bliv belønnet): For hver reklame du ser, modtager du en SnapAD-belønning. Loyalty Clockwork ApS opkræver herved et servicegebyr på 30% af belønningen.

7. Rettigheder

Brugeren er indforstået med, at alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder i relation til GROO er ejet og/eller licenseret til GROO (Loyalty Clockwork ApS). Brugeren har derfor ikke ret til at kopiere nogen information, billede, logoer, tekst eller ikoner fra GROO.

Kommentarer og andet materiale offentliggjort på GROO af tredjepart, er ikke beregnet som en vejledning/opfordring/forslag til, hvad Brugeren skal have tillid til. GROO frasiger sig derfor ethvert ansvar, der måtte opstå i forbindelse med besøgendes tiltro til kommentarer og andet materiale på GROO. Det samme gør sig gældende for alle, der måtte være informeret om indholdet af GROO.

GROO tilstræber konstant at opdatere informationer på GROO, samt at tilbyde servicen 24 timer i døgnet, men der kan muligvis opstå perioder, hvor servicen er forsinket, offline eller underkastet rutinemæssig vedligeholdelse. GROO påtager sig derfor ikke ansvaret for tilgængeligheden af GROO eller servicen. GROO vil dog bestræbe sig på, at informere Brugeren bedst muligt, såfremt vi på forhånd kan forudsige ovenstående.

Ved registrering hos GROO accepterer Brugeren brug af cookies. Disse gemmes på brugerens computers harddisk og kan skaffe Loyalty Clockwork ApS oplysninger om brugerens færden på GROO. Dette hjælper med at levere en forbedret og individualiseret tjeneste, bl.a. ved at huske Brugerens login-oplysninger, så Brugeren ikke skal indtaste dem hver gang, der logges ind.

Denne aftale medfører ingen overgang af immaterielle rettigheder. Brugeren har alene ret til at bruge hjemmesiden og GROO tilhørende Loyalty Clockwork ApS i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for brug. Retningslinjerne fremgår på hjemmesiden. Loyalty Clockwork ApS ejer al software, databaser, grafik, billeder, tekster, logoer og alt hvad der fremgår på GROOs hjemmesider og applikationer.

8. Privatlivspolitik og persondata

Loyalty Clockwork ApS understreger, at al håndtering og bearbejdning af personoplysninger vil blive udført i henhold til Persondataloven og øvrig til enhver tid gældende dansk lovgivning.

GROO kræver, at Brugeren accepterer cookies på sin computer eller mobile enhed. Ved tilmelding til GROO accepterer Brugeren brug af cookies.

Ved at bruge GROO accepterer Brugeren, at Loyalty Clockwork ApS må videregive Brugerens oplysninger til Loyalty Clockwork ApS’ affilierede partnere. Det skal understreges, at det alene er Loyalty Clockwork ApS og den respektive forretning, hvor køb er foretaget, som har adgang til de af Brugeren oplyste informationer ved tilmelding til GROO, samt købsdata.

Loyalty Clockwork ApS vil i tvivlstilfælde altid forsøge at kontakte Brugeren på mail først, men Loyalty Clockwork ApS kan være nødsaget til at kontakte Brugeren ved hjælp af det af Brugeren øvrigt oplyste.

Alle login-, bank-, kortoplysninger der er oplyst til Loyalty Clockwork ApS vil blive gemt sikkert og i overensstemmelse med Persondatalovens afsnit IV om sikkerhed. Disse data vil under ingen omstændigheder bliver videregivet.

GROO opbevarer ikke og har ikke adgang til Brugerens betalingskort-detaljer. Brugerens betalingskorts kortnummer, som opgives ved tilmelding, opbevares i et PCI DSS compliant miljø. Alle data, der opbevares eller transmitteres, er 256 bit krypteret.

Loyalty Clockwork ApS har adgang til de første 6 cifre af betalingskortets kortnummeret samt de sidste 4 cifre af kortnummeret, således at Brugeren kan få slettet sit betalingskort fra GROO’s system, såfremt dette måtte være ønsket af Brugeren. I øvrigt fremgår de første 6 cifre og sidste 4 cifre af kortnummeret på enhver kvittering, som en butiksejer får efter Brugerens køb i en butik. Loyalty Clockwork ApS har også adgang til betalingskortets udløbsdato, hvilket udelukkende bruges til at minde Brugeren om, at det pågældende betalingskort er ved at udløbe, og også som en del af dublikeringstjek. Betalingskortets CVV-nummer(sikkerhedskode) skal Brugeren IKKE opgive, og Loyalty Clockwork ApS vil aldrig anmode om dette.

9. Markedsføring

Brugeren accepterer, at modtage reklamer, mail, sms og push-meddelelser fra Loyalty Clockwork ApS og fra de respektive Butikker via GROO.

Den markedsføring, som Brugeren accepterer at modtage, er eksempelvis, men ikke begrænset til:

Notifikationer fra Loyalty Clockwork ApS vedrørende Brugerens optjening af kickback, kvitteringer samt andre meddelelser vedrørende Brugerens konto hos Loyalty Clockwork ApS og som sendes via mail, nyhedsbeskeder via app, push-meddelelser til mobile enheder, sms meddelelser og markedsføring kan til enhver tid frameldes.

Brugeren accepterer at modtage markedsføring i GROO (i appens nyhedsfeed) fra de tilmeldte forretninger. Markedsføringen kan til enhver tid frameldes.

Brugerens telefonummer og mail vil på intet tidspunkt blive udleveret til tredjemand uden accept.

10. Ansvar

Loyalty Clockwork ApS vil efter bedste evne sikre, at Brugeren har mulighed for løbende at se sin kickback, når Brugeren har handlet i affilierede forretninger.

Så længe nærværende aftale er i kraft og frem til en måned efter

opsigelsen, forpligter Loyalty Clockwork ApS sig til at opbevare data, således at Brugeren har adgang til disse via selskabets hjemmeside og applikationer.

11. Ansvarsfraskrivelse

Loyalty Clockwork ApS fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. I øvrigt reguleres ansvaret i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Loyalty Clockwork ApS er kun ansvarlig over for Brugeren for den optjente cashback, i det omfang Loyalty Clockwork ApS modtager kickback fra den pågældende Butik, som Brugeren har handlet hos. I tilfælde af Butikkens konkurs eller betalingsudygtighed forpligter GROO sig til at søge beløbet inddrevet.

12. Opsigelse af aftalen og afmelding

Brugeren kan når som helst og uden varsel opsige nærværende aftale. Brugeren kan opsige aftalen ved at kontakte Loyalty Clockwork ApS på kundeservice@groo.dk, eller via hjemmeside eller GROO-app.

Brugeren kan afmelde betalingskort via app eller ved at logge ind på www.GROO.dk og gå til ”Min konto” og klikke på det betalingskort, som skal afmeldes. Kortet vil med det samme blive slettet for bestandigt og kan ikke genkaldes, medmindre Brugeren tilmelder kortet på ny.

Loyalty Clockwork ApS kan opsige aftalen uden varsel når:

Brugeren har været inaktiv i en periode, der overstiger 12 måneder. NB: GROO vil på bedste vis forsøge at kontakte Brugeren, således at evt. kvalificeret kickback kan rekvireres af Brugeren.

Loyalty Clockwork ApS kan endvidere opsige aftalen uden varsel, såfremt væsentlige grunde taler herfor, herunder at Loyalty Clockwork ApS vælger at nedlægge sin tjeneste.

Såfremt der sker en væsentlig misligholdelse af kontrakten, eller af den ene parts forpligtelser over for den anden part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.:

Brugeren har gjort urimelig eller bedragerisk brug af den service, GROO stiller til rådighed, for eksempel brugt en uautoriseret betalingsmetode eller på urimelig måde udnyttet et tilbud fra en Butik tilknyttet GROO.

Brugeren har givet GROO falske, misvisende eller usande informationer.

13. Hele aftalen

Denne aftale udgør hele aftalegrundlaget mellem Brugeren og Loyalty Clockwork ApS.

14. Ændring af aftale

Loyalty Clockwork ApS kan ændre nærværende betingelser. Dette kan ske som følge af en ændring af vores tjenester eller de vilkår, hvorpå GROO service stilles til rådighed for Brugeren. Eventuelle ændringer i denne aftale, vil blive gjort tilgængelig for Brugeren via vores website og meddelt Brugeren via e-mail. Disse ændringer vil træde i kraft 30 dage efter, at de er fremsendt til Brugeren.

Andre ændringer af Loyalty Clockwork ApS kan offentliggøres som en meddelelse på hjemmesiden. Meddelelsen om ændrede vilkår skal fremhæve de pågældende ændringer og Brugerens (kortindehaver) ret at opsige kontrakten gratis. Brugeren (kortindehaver) anses for at have accepteret ændringen, hvis Brugeren bruger kortet efter de nye vilkår er trådt i kraft.

Hvis en Bruger (kortindehaver) ikke accepterer en ændring af vilkår, kan Brugeren opsige sin aftale med Loyalty Clockwork ApS.

15. Tredjepart

Brugeren kan ikke overføre eller tildele sine forpligtelser i henhold til denne aftale til andre personer eller brugere uden vores skriftlige samtykke.

Loyalty Clockwork ApS kan overdrage sine forpligtelser i henhold til denne aftale til ethvert selskab uden varsel.

16. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist i forbindelse med denne aftale eller de tjenester, som er tilknyttet os eller vores virksomheder, skal afgøres af de ordinære domstole i Danmark.

16. Gyldighed

Disse betingelser og vilkår er gældende fra d. 1. april 2018.

SMS kode verifikation

Sende